Posted by IN / 1 response

Gravity Games Festival 2012

16 April 2012

http://www.youtube.com/watch?v=hA5FWYUOl_o
VietClimb Vision: create a hub between Art, Sport and the alternative sport communities | Promote and raise awareness about new talents in Vietnam | Support the development of urban sports around shared values | Provide a fun and stunning event to the youth of Hanoi.

Program

Dong Da Park, 4 Dang Tien Dong, 1pm. Free of charge
#1 Skateboard: contest & workshop | Coordinated by LB Skateshop
#2 BMX: demonstration | Coordinated by Duc Ken
#3 In-line skating: contest & workshop | Coordinated by Tran Quang Linh
#4 Rock climbing: contest & workshop | Coordinated by VietClimb
#5 Breakdancing (popping): contest & workshop | Coordinated by Milky Way Crew
#6 Parkour: demonstration & workshop | Coordinated by Joker Team
#7 Freestyle soccer: contest & workshop | Coordinated by ATW and TNT
#8 T’ui shou: demonstration | Dung
#9 Graffiti: demonstration & workshop | Robert
#10 Trial: demonstration | Ngo Minh Tu (to confirm)
How to register? Come to our Facebook Page or contact us.

Hanoi Rock City, 27/52 To Ngoc Van, 6pm. Free for the participants of the Dong Da sport contests. Non participants: 100,000 vnd
– Rock climbing: demonstration
– BMX: demonstration
– Breakdancing: demonstration
Music featuring Tha Trickaz (France), Peppe_IT (Italy), Jase (Saigon), Slo-Lo (Hanoi) and more…

http://www.youtube.com/watch?v=hA5FWYUOl_o
Tầm nhìn của VietClimb: Nhằm tạo ra sân chơi giữa Nghệ thuật, Thể thao và các cộng đồng thể thao khác nhau | Đẩy mạnh và nâng cao nhận thức về tài năng mới ở Việt Nam | Hỗ trợ phát triển các môn thể thao đường phố, tạo ra các giá trị chung | Mang đến sự kiện thú vị và tuyệt vời cho giới trẻ Hà Nội.

Chương trình

Công viên Văn hóa Đống Đa, số 4 Đặng Tiến Đông lúc 1.00pm. Miễn phí vé vào cửa
#1 Trượt ván: hội thi và workshop | Đội trưởng LB Skateshop
#2 BMX: biểu diễn | Đội trưởng Duc Ken
#3 In-line skate: hội thi và workshop | Đội trưởng Tran Quang Linh
#4 Leo núi: hội thi và workshop | Đội trưởng VietClimb
#5 Nhảy hiphop (popping): hội thi và workshop | Đội trưởng Milky Way Crew
#6 Parkour: biểu diễn và workshop | Đội trưởng Joker Team
#7 Bóng đá nghệ thuật: hội thi và workshop | Đội trưởng ATW and TNT
#8 T’ui shou: biểu diễn | Dung
#9 Graffiti: Đội trưởng & workshop | Robert
#10 Trial: biểu diễn | Đội trưởng: Ngo Minh Tu (chưa chắc chắn)
Đăng ký qua: Cập nhật thông tin trên trang sự kiện Facebook. Liên hệ.

Hanoi Rock City, 27/52 Tô Ngọc Vân, 6.00pm. Tham gia hội thi của Gravity Games: miễn phí vé vào cửa. Khác:100,000 vnd
– Leo núi: biểu diễn
– BMX: biểu diễn
– Nhảy hiphop: biểu diễn
Trình diễn âm nhạc Tha Trickaz (Pháp), Peppe_IT (Italy), Jase (Sài gòn), Slo-Lo (Hà Nội) và nhiều hoạt động khác nữa…

Các nhà tài trợ:

[table id=16 /]

one response to Gravity Games Festival 2012

  • LC says on June 13, 2012 at 00:27

    Cho em hỏi sự kiện có tổ chức ở Hồ Chí Minh không vậy ???? nếu có thì cho em hỏi thời gian diễn ra

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>